SJØPARKEN KALDNES

Sjøparken Kaldnes utgjør det siste regulerte boligprosjektet i den nye bydelen på Kaldnes langs Kanalen i Tønsberg. Fire boligblokker ligger ved Beddingen i området til det tidligere skipsverftet Kaldnes Mekaniske Verksted.

Seltor sjøparken 48
Vis mer om SJØPARKEN KALDNES

VIKINGODDEN

Første plass i konkurranse om utformingen av Vikingodden på Lindalplan. Nå er det klart for oppstart bygging av bryggeanlegget.

Fra kaldnes
Vis mer om VIKINGODDEN